HISTORISKE AGNES BLIR BOLIGDRØM

FABRIKKOMRÅDE MED HISTORISK SUS

I 1862 startet produksjonen av brennevin på Agnes området. Denne ble i 1877 avløst av fyrstikkproduksjon, som varte helt frem til 1984. I 1938 ble det i tillegg satt i gang en trevarefabrikk, for å utnytte overskuddstreet fra fyrstikkproduksjonen.

1960 varslet inngangen til storhetstiden for Agnes Fabrikker.

Sponplateproduksjon gjorde Agnes til markedsleder i Norge på 1960-tallet. I 1971 kom den folierte takplaten til – den såkalte Tak-ess. Den ble Norges mest kjøpte interiørartikkel, og en stor eksportartikkel for Agnes. Bedriften ble nedlagt i 2000 grunnet strukturrasjonalisering. I 2003 ble de store tomtearealene med bygninger kjøpt av Agnes Utvikling. På dette flotte området vil det vokse frem lyse og attraktive boliger, ny næring i Sjøparken Vekst, i tillegg til det allerede eksisterende kunstmiljøet, barnehagen og det enestående frilufsarealet.

Med Sjøparken Stavern får Agnes en helt ny æra som beboerne og resten av Stavern kan være stolte av.

Vi i Sjøparken ønsker å takke alle som har bidratt med nyttige innspill og tilbakemeldinger som vi har fått i forbindelse med lansering av vårt første boligprosjekt. Flere kom med en oppfordring til oss om å forskjønne området, og dette tok vi selvfølgelig på alvor. Vi har valgt å tilbakeføre området til mye av sin opprinnelige stand. På den måten ivaretar vi et historisk sted som betyr mye for lokalmiljøet og for oss, og blåser nytt liv i området.

Vi endret også rekkefølge på utbyggelsen. Fra å ville starte med de landbaserte eiendommene, valgte vi å heller fokusere på de sjøbaserte boligprosjektene først. På denne måten skjermer vi beboerne i Sjøparken for så mye som mulig av ubeleiligheter under videre utvidelse av prosjektet.

Øyer og yrende kanalliv

Vi har nå gått i gang med utviklingen av området som både vi og publikum har størst forventninger til, nemlig øyene med tilhørende kanaler. De første øyboligene og de åtte ytterste sjøhusene er lansert. Disse første hjemmene forventes å være innflytningsklare fra 4. kvartal, 2017. Hele området skal etter planen ferdigstilles innen 2025.

En boligdrøm –  også mens vi bygger

Hvert boligområde som skal bygges ut, skal på best mulig måte skjermes mot fremtidig byggeaktivitet. Ved å starte utbyggingen ytterst i havgapet – ut mot Larviksfjorden og innover – vil vi også gi et bedre inntrykk av den fremtidige og reelle utsikten og siktlinjene.

Bilder er lånt fra Venner av Gamle Stavern. Takk for lånet!