AGNES UTVIKLING AS

Agnes Utvikling AS er 100 % eiet av Grendahl Holding AS.

Grendahl Holding AS har eksistert i nærmere 60 år, og har gått fra å forhandle biler til å ha eiendomsutvikling som hovedvirksomhet.

– Vi søker primært å være med i prosjekter som fra naturens hånd fremstår som spennende eller unike. Vårt mål om lønnsomhet, tror jeg best lykkes gjennom aktiv deltagelse i komplekse prosjekter hvor målet er å tilby et sluttprodukt som fremtidige brukere innen næring eller bolig, finner å være bedre enn tilfredsstillende, sier Petter Grendahl, eier av Grendahl Holding AS.

Grendahl Holding AS har erfaring fra blant annet utvikling av bygg i Docklands, London. Selskapet er også aktiv majoritetseier i Nedre Elvehavn AS, hvor flere nedlagte verftstomter i Trondheim har blitt forvandlet til en ny pulserende bydel med 180.000 m2 nye boliger, og et variert næringstilbud.

– Myrkdalen Fjellandsby, ca. 30 minutter fra Voss. Dette er en bygd, som i løpet av 14 år, har gått fra å være fraflyttingspreget, til å bli vestlandets største skidestinasjon med nærmere 600 hytter og leiligheter, 9 skiheiser og nye Myrkdalen Hotel. Vi har langsiktige planer for videre utvikling av dette stedet, som kan skilte med å være ett av de mest snøsikre stedene i Europa, med skisesong som varer helt fra november til mai, fortsetter Grendahl.

Grendahl Holding AS har en betryggende kapitalbase for å møte utviklingen som Sjøparken Stavern står overfor.

– Når alt ikke-bevaringsverdig er revet, vil prosjektet fremstå som en naturperle. Vi ser frem til en spennende utvikling av Sjøparken med våre dyktige samarbeidspartnere, avslutter Grendahl.

Grendahl Holding AS holder til i Oslo, og er 100 % eiet av Petter Grendahl.

Agnes Boligutvikling AS

For 1.byggetrinn i Sjøparken har Agnes Utvikling AS valgt å inngå en allianse med en erfaren eiendomsutvikler, GEC Holding AS.

GEC Holding AS kunne sikre første fase i rekordfart, og bidro til igangsettelsen av 1. byggetrinn i oktober 2015. GEC Holding har flere eiendomsprosjekter i Vestfold og sitter på en verdifull og overførbar kompetanse. De ser frem til i felleskap med Agnes Utvikling AS, og å sette Agnes og Sjøparken på kartet.