ARKITEKTEN FORTELLER

Hva var det viktigste for deg som arkitekt å ta hensyn til med prosjektet Sjøparken?

Det handler om STEDSFORMING. Tomter og program er ulike, og for hvert prosjekt forsøker vi å gripe «stedets ånd» og forsterke kvaliteter i omgivelsene. God stedsforming har referanse til stedets historie og danner meningsfulle sammenhenger. Landskapet og fjorden med sikt til Svenner er styrende strukturer, og sammenveving av disse til grønne og blå plassrom med interessante siktakser forsterker disse kvalitetene.

Hva er tanken bak arkitekturen?

Stedet inspirerer til et «mykt» arkitektonisk uttrykk, – med en fleksibel og robust modernitet.

Agnestorget er Sjøparkens sentrale og naturlige hjerterom. Nye signalbygg er ikke et tema for Sjøparken, – den gamle fabrikkpipen skal fremdeles være stedets markør. Det handler om innlevelse og omtanke for dem som skal bo og arbeide der gjennom å skape arkitektur med menneskelig skala, med rom og materialer man kan gå i dialog med.

Hva inspirerte deg mest?

Den flotte beliggenheten! Omringet av vakker natur med svaberg og små strender, har tomten storslått utsikt til  fyr og horisont.  Fjordens skiftende lys og refleksenes spill gir Sjøparken en helt spesiell atmosfære.

I tillegg hentes inspirasjon fra tidligere industriell virksomhet og Italienske kystbyer. Vi ønsker å skape en variert arkitektur med human skala. Derfor har boligøyene smale lameller med knekkede vinkler, skråtak med ulike høyder, vertikal oppdeling ved hjelp av forskjellige farger, plassrom med variasjon i størrelser og orientering, og åpninger/portrom med ulike siktlinjer. Summen av dette vil gi stedet er mykt og rikt uttrykk.

Fortell litt om kanalene og øyene.

I området der boligøyene planlegges har det tidligere vært en bukt som gjennom årene er blitt gjenfylt med sponavfall fra produksjonen på Agnes fabrikker. Bukten reetableres og gir rom for 4 boligøyer. Den ytterste øyen danner også en beskyttende molo for øyene innenfor.

På boligøyene skal alle få ta del i «herligheten», – tilgang og utsikt til sjø og friområder og med båtplass i umiddelbar nærhet.

Utsikten til Svenner og horisont skaper en spennende kontrast til kanalene, – det storslagne mot det intime. Øyene er formet med tanke på en optimalisering av sol- og utsiktsforhold, og samtlige leiligheter vil få sikt til fjord eller kanal.

Hva liker du selv best med Sjøparken?

Den storslåtte beliggenheten med et fantastisk lys!
Skiftende vær og vind vil by på store variasjoner og opplevelser gjennom året, – her vil man kunne bo i ett med naturen i en urban kontekst.

Maj Jøsok, Partner, siv.ark MNAL

Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS ble etablert 1985. Kontorets daglige leder er Kari Nissen Brodtkorb, siv. ark.  MNAL med professorkompetanse. Maj Jøsok og Kristin Aasbø, begge siv. ark. MNAL, er partnere.

Det er i samspillet mellom rom og omgivelser, – mellom innside og utside at kontorets prosjekter formes.Tomter og program er ulike, og for hvert prosjekt ønsker vi å gripe  ”stedets ånd” ,  forsterke kvaliteter i omgivelsene og forene funksjon og form for å skape arkitektur av høy kvalitet.

“Hands on” med høy grad av involvering fra samtlige sikrer kvalitet på alle plan, og kontorets størrelse er således et  bevisst valg. Som det fremgår av referanseprosjektene, håndterer kontoret prosjekter av betydelig størrelse og kompleksitet. Kontoret har bred erfaring og kompetanse innenfor alle områder av arkitektfaget, – fra planarbeid til oppfølging på byggeplass.

Kontoret er premiert i en rekke konkurranser og er tildelt en flere priser, – blant annet Norges høyeste utmerkelse for god arkitektur, Houens Fond, for bygget Stranden på Aker Brygge og Statens Byggeskikkpris for Lysaker Brygge, Bærum.

Kari Nissen Brodtkorb ble i 2014 tildelt Anders Jahres Kulturpris for “gjennomførte og kunstneriske bygg og for en iherdig innsats for den humane arkitekturens plass i samfunnsutviklingen”.

Høy integritet, sterkt engasjement og stor arbeidskapasitet preger kontorets ansatte: 11 siv.ark MNAL og 1 siv.ing MNIF. 6 av sivilarkitektene har mer enn 8 års praksis og siv.ing har mange års erfaring med prosjektering, kvalitetssikring og ledelse.

Les mer på Brodtkorb.no