ØYBOLIGER

56 APARTMENTS IN PHASE 1

CREATED FOR THE GOOD LIFE

56 modern apartments are scheduled for completion in Q3 2017

Some places are nicer to come home to than others. Quality of life is the very foundation stone for the Sjøparken development. Come back to your dream home, surrounded by sea and sky, forest and coast. At Sjøparken, you can look forward to returning to a home equipped with every modern convenience and attractively located on an inshore archipelago of islands.

Enjoy the hustle and bustle of boating life, or relax to the lap of waves on the shore. Either way, you are at home in your own waterfront paradise. Well-designed outdoor areas and public spaces are just made for getting together and having fun. A variety of property types meet different requirements for space and function. Fresh air and leisure activities, including walking trails, sandy beaches and boating facilities, are right on your doorstep. Additional facilities and services make the good life even easier to achieve.

Solrommet i bruk

Varm og vindstille sommerdag. Alle foldedører åpne.

Leiligheten skjermet for vind. Ytterste foldedører er åpne og solrommet brukes som vanlig terrasse.

Leilighet med ekstra oppholdsrom. Alle foldedører lukket, – med unntak av gangdør.

Solrommet som utvidelse av stuearealet. Innerste foldedører er åpne.

Parkering og båtplass

Alle boenhetene får tilhørende parkeringsplass i parkeringskjeller. Denne parkeringskjelleren etableres under bygg B4B – B4C på boligøyen. Det vil også bli mulighet for kjøp av ytterligere parkering på oppstillingsplasser ute og i fremtidig kjeller, ved videre utbygging av boligøyer. Sjøparken legger også til rette for gjesteparkering i henhold til utomhusplan for området.

Båtene er Sjøparkens biler. Det etableres båtplasser for store og små båter innenfor den ytre moloen og innover i kanalene – nærmest mulig din egen leilighet. Alle leilighetene skal ha mulighet til å sikre seg en båtplass i Sjøparken. Antall båtplasser etableres etter behov og mulighet.

Byggkonstruksjon

Mellom byggene etableres et utligningsbasseng for å absorbere eventuelle bølger og sprut ved springflo fra å medføre skade og drenere dette vannet ut på innside av moloen. Bassenget skaper et meget trivelig miljø med pent opparbeidede repoer for avslapping og hvile.

Parkeringskjeller vil delvis bli bygget på utsprengt fjell og ytre deler pelefundamentert til fjell. Parkeringskjeller og molo danner fundament for boligene. Bærende konstruksjoner oppføres i plasstøpt betong og stål.

Leilighetsskiller oppføres i hovedvekt av plasstøpt betong, med noen få steder i dobbelt stenderverk i stål og gips. Yttervegger oppføres med bindingsverk av tre, 200mm mineralull isolasjon og utvendig luftet kledning med hovedsakelig gjennomfarget puss med forskjellige kulører. Overflate på takhager og inntrukne partier blir utført med luftet dobbeltfalset royalimpregnert kledning. Hvor yttervegg er av bærende betongvegg pusses og males på innside, isoleres 150mm på utside med utvendig luftet kledning med gjennomfarget puss og forskjellige kulører. Endelig valg av kledning kvalitet, profil og overflatebehandling gjøres under detaljprosjektering. Tak utføres som eksentrisk saltak/skråtak. Tak isoleres med 400mm mineralull isolasjon.

Oppdateres underveis i detaljprosjektering.

  • Well-designed outdoor areas and public spaces are just made for getting together.
  • A variety of property types meet different requirements for space and function.
  • Fresh air and leisure activities, including walking trails, sandy beaches and boating facilities, are right on your doorstep.
  • Additional facilities and services make the good life even easier to achieve.
Background
Besøksadr: Sjøparken, 3290 Stavern
Postadr.: Postboks 156, 3291 Stavern
Telefon: 33 11 37 90 Fax: 33 11 37 99
E-post: post@sjoparken.no
OM SJØPARKEN OG AGNES UTVIKLING AS

Sjøparken skal være et godt sted å bo og arbeide også mens vi bygger. Hvert boligområde som skal bygges ut, skal på best mulig vis skjermes mot fremtidig byggeaktivitet. Sammen med vår entrepenør Veidekke følger vi høye standarder for miljø og sikkerhet i byggeprosessen.

NYSGJERRIG? TA KONTAKT MED OSS!

Ønsker du visning, ta kontakt og avtal tid med oss.
Vår salgsorganisasjon finner du på vårt visningsenter i Sjøparken.
Åpningstider er 8:00 – 16:00 hverdager, kveld/helg etter avtale.
Vi har også under planlegging en fullt utstyrt visningsleilighet.

CECILIE SANDEN

Daglig leder
Epost: cecilie@sjoparken.no
Mobil: +47 951 86 934