ØYBOLIGER

56 LEILIGHETER I BYGGETRINN 1

INNFLYTTINGSKLARE LEILIGHETER I AGENES BRYGGE

SJØPARKEN ØYBOLIGER PÅ ØY4 (B4)

Innflytting fra 4. kvartal 2017 (byggetrinn 1)

I Sjøparken 1. byggetrinn finner du 56 unike sjøfrontboliger, hvor du våkner opp til bølgeskvulp og den herlige feriefølelsen hver dag. Nå kan drømmen om å bo på en øy bli virkelig, uten at du på noen måte blir avskåret fra resten av verden, tvert imot! Alle øyboligene har balkong, og de store åpne vindusflatene skaper et unikt lys i alle boligene. Utsikten til yrende kanalliv og vidåpen horisont er ubetalelig.

Solrommet i bruk

Varm og vindstille sommerdag. Alle foldedører åpne.

Leiligheten skjermet for vind. Ytterste foldedører er åpne og solrommet brukes som vanlig terrasse.

Leilighet med ekstra oppholdsrom. Alle foldedører lukket, – med unntak av gangdør.

Solrommet som utvidelse av stuearealet. Innerste foldedører er åpne.

Parkering og båtplass

Alle boenhetene får tilhørende parkeringsplass i parkeringskjeller. Denne parkeringskjelleren etableres under bygg B4B – B4C på boligøyen. Det vil også bli mulighet for kjøp av ytterligere parkering på oppstillingsplasser ute og i fremtidig kjeller, ved videre utbygging av boligøyer. Sjøparken legger også til rette for gjesteparkering i henhold til utomhusplan for området.

Båtene er Sjøparkens biler. Det etableres båtplasser for store og små båter innenfor den ytre moloen og innover i kanalene – nærmest mulig din egen leilighet. Alle leilighetene skal ha mulighet til å sikre seg en båtplass i Sjøparken. Antall båtplasser etableres etter behov og mulighet.

Byggkonstruksjon

Mellom byggene etableres et utligningsbasseng for å absorbere eventuelle bølger og sprut ved springflo fra å medføre skade og drenere dette vannet ut på innside av moloen. Bassenget skaper et meget trivelig miljø med pent opparbeidede repoer for avslapping og hvile.

Parkeringskjeller vil delvis bli bygget på utsprengt fjell og ytre deler pelefundamentert til fjell. Parkeringskjeller og molo danner fundament for boligene. Bærende konstruksjoner oppføres i plasstøpt betong og stål.

Leilighetsskiller oppføres i hovedvekt av plasstøpt betong, med noen få steder i dobbelt stenderverk i stål og gips. Yttervegger oppføres med bindingsverk av tre, 200mm mineralull isolasjon og utvendig luftet kledning med hovedsakelig gjennomfarget puss med forskjellige kulører. Overflate på takhager og inntrukne partier blir utført med luftet dobbeltfalset royalimpregnert kledning. Hvor yttervegg er av bærende betongvegg pusses og males på innside, isoleres 150mm på utside med utvendig luftet kledning med gjennomfarget puss og forskjellige kulører. Endelig valg av kledning kvalitet, profil og overflatebehandling gjøres under detaljprosjektering. Tak utføres som eksentrisk saltak/skråtak. Tak isoleres med 400mm mineralull isolasjon.

Oppdateres underveis i detaljprosjektering.

  • Spennende uterom og fellesarealer som inspirerer til samvær og opplevelser
  • Parkering i lukket anlegg og båtplasser på innside av boligøyen og molo
  • Variert boligmasse tilpasset ulike behov for plass og funksjon
  • Frisk luft og aktiviteter med turstier, sjø og badestrand rett utenfor døren
  • Fasiliteter og tjenester som forenkler hverdagen
  • Helårsregulerte boliger uten boplikt, valget er ditt!
Background
OM SJØPARKEN OG AGNES UTVIKLING AS

Sjøparken skal være et godt sted å bo og arbeide også mens vi bygger. Hvert boligområde som skal bygges ut, skal på best mulig vis skjermes mot fremtidig byggeaktivitet. Sammen med vår entrepenør Veidekke følger vi høye standarder for miljø og sikkerhet i byggeprosessen.

NYSGJERRIG? TA KONTAKT MED OSS!

Ønsker du visning, ta kontakt og avtal tid med oss.
Besøk vårt visningsenter i Sjøparken.
Åpningstider er 8:00 – 16:00 hverdager, kveld/helg etter avtale.

Ansvarlig megler, Fagansvarlig, Jurist
HENRIETTE AABERG-HANSEN
DNB Eiendom AS
+47 99 22 33 12
henriette.aaberg@dnbeiendom.no
Daglig leder
CECILIE SANDEN
Agnes Utvikling AS
+47 95 18 69 34
cecilie@sjoparken.no
Besøksadr: Sjøparken, 3290 Stavern
Postadr.: Postboks 156, 3291 Stavern
+47 33 11 37 90 | Fax: +47 33 11 37 99
post@sjoparken.no